Kazateľ: Miro Čorba

Miro Čorba

Vlastník alebo správca

Napriek tomu, že štedrosť možno preukazovať viacerými spôsobmi, téma štedrosti je často spájaná s peniazmi. Aké ale peniaze sú? Sú peniaze zlé? Potrebujeme o nich vôbec hovoriť? Väčšina ľudí je zároveň presvedčená, že sme vlastníkmi svojich často ťažko zarobených peňazí. Ak sa ale pozrieme na to, čo nám hovorí Biblia, realita je trocha iná. Boh je vlastníkom všetkého a očakáva od nás, že budeme Jeho zdroje spravovať ako verní a dobrí správcovia. Aj o tom budeme počuť v tejto kázni našej sérii o štedrosti.

Vypočuť kázeň »
Miro Čorba

Takí, ako my – Jozue

V poslednej kázni zo série TAKÍ, AKO MY sme sa spolu s Mirom Čorbom pozreli na lekcie zo života Jozuu, nasledovníka Mojžiša. Jozue čelil počas svojho života niekoľkým kľúčovým udalostiam, ktoré ho formovali a majú potenciál formovať aj naše životy. Nechajme za inšpirovať a meniť príkladom jeho života.

Vypočuť kázeň »