Čo ponúka Ježišov stôl

Zo série kázní:

Ježišova Posledná večera. Ojedinelý čas okolo slávnostného stola s Jeho milovanými učeníkmi. Pán im oznamuje, ako veľmi sa na túto príležitosť na ich posledné vzájomné spoločenstvo tešil. Skôr, než príde čas Jeho utrpenia, chce im ešte odovzdať posledné slová potešenia a uistenia. Zároveň ich popri slávnosti Paschy uvádza do novej éry vzťahu s Bohom – novozmluvného obdobia, v ktorom si odteraz majú pripomínať Jeho ultimátnu obeť na kríži. A hoci boli títo muži rôznorodí v pozadí aj v charakterových vlastnostiach, všetci mali miesto pri tomto stole nádeje, ktorý aj nám dnes ponúka prijatie a záchranu života naveky.