Séria kázní: Stolovanie s Ježišom

Pavol Zsolnai

Raňajky so zmŕtvychvstalým Ježišom

Posledná kázeň v sérii Stolovanie s Ježišom je o jedinečných raňajkách, ktoré pripravil Ježiš učeníkom pri Tiberiadskom jazere. Opisuje ich evanjelista Ján. Hoci jeho evanjelium by mohlo skončiť v predchádzajúcej kapitole a všetko dôležité by bolo povedané, predsa píše ešte akýsi dodatok. Je to dorozprávanie príbehu, je to Petrov osobný príbeh. Peter je sklamaný zo seba, z toho ako zaprel Krista, a asi je stále zmätený zo všetkého, čo sa udialo. …

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Čo ponúka Ježišov stôl

Ježišova Posledná večera. Ojedinelý čas okolo slávnostného stola s Jeho milovanými učeníkmi. Pán im oznamuje, ako veľmi sa na túto príležitosť na ich posledné vzájomné spoločenstvo tešil. Skôr, než príde čas Jeho utrpenia, chce im ešte odovzdať posledné slová potešenia a uistenia. Zároveň ich popri slávnosti Paschy uvádza do novej éry vzťahu s Bohom – novozmluvného obdobia, v ktorom si odteraz majú pripomínať Jeho ultimátnu obeť na kríži. …

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Nepozývaj Ježiša na večeru

Keď pozvete Ježiša na večeru, nikdy neviete, čo sa môže udiať. Ježiš veľmi rád vyzýval činy aj presvedčenia ľudí, ktorým slúžil, a robí to aj v našich životoch. V tejto kázni vidíme, ako nás Ježiš vyzýva, aby sme vnímali potreby okolo nás a reagovali na ne. Je na nás, aby sme otvorili svoje oči a konali, pretože nám je daná nielen schopnosť, ale aj zmocnenie Jeho silou k tomu, aby sme napĺňali potreby okolitého sveta a viedli ľudí k slobode v Ňom.

Vypočuť kázeň »
Alexej Muráň

Otrok pri stole

V tomto kázaní sme pokračovali ďalším príbehom z ev. Lukáša, kde Ježiš stoloval s ľuďmi. Je to dramatický príbeh ženy, ktorá pri stole nemala čo robiť. Z veľkého pohľadu Biblie, Boh stvoril človeka a zároveň ho v raji pozval k radostnému a vzťah rozvíjajúcemu stolovaniu s ním. Príchodom hriechu sme odmietli toto pozvanie od Boha. Prišli sme o hlboké a blízke stolovanie s ním. Neskôr v chráme Boh obnovuje tento obraz ako sväté jedlo, ktoré však nie je pre nás všetkých. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Rezervované pre teba

Začali sme sériu: Stolovanie s Ježišom. Jedenie má v Biblii veľmi jedinečné miesto. Biblia začína pozvaním k jedlu v raji a končí jedlom, keď je cirkev na eschatologickej svadbe so svojim ženíchom. Starozmluvné momenty stolovania prorocky smerujú k Ježišovi. V tejto sérii skúmame momenty Ježišovho stolovania s rôznymi ľuďmi, ktoré sú zaznamenané evanjelistom Lukášom. Každý z nich je iný, a pri každom sa môžeme naučiť dôležitý princíp. Dnes sme hovorili o tom, ako Ježiš stretol Léviho, pozval ho k nasledovaniu, a ten ho následne zavolal na hostinu. …

Vypočuť kázeň »