NajVIAC

Zo série kázní:

V túto predsviatočnú nedeľu sa pozrieme na príbeh biblických mudrcov, hľadajúcich odpovede a očakávajúcich uspokojenie svojej bádateľskej zvedavosti či posilnenie politického vplyvu. Namiesto toho stretávajú Spasiteľa, ktorý mení ich perspektívu a pozýva na novú cestu. Dnes, po dvetisíc rokoch, stojíme pred rovnakou výzvou. Sme pripravení stretnúť Spasiteľa a dovoliť mu zmeniť našu perspektívu a pozvat nás na no novú cestu.?