Ak niekto prichádza ku mne

Zo série kázní:

V závere 14-tej kapitoly evanjelia podľa Lukáša nachádzame Ježiša v situácii, kedy ho nasleduje veľký dav. Z kontextu je zrejmé, že je to dav zvedavcov najmä z radov farizejov, ktorí v Ježišovi vidia možno potenciálneho vodcu protirímskeho povstania, zaujímavého učiteľa, rozhodne však nie Božieho syna a Spasiteľa. Ježiš, vidiac ich motívy sa k nim obracia, snáď až nečakane tvrdo. Postupne, používajúc podobenstvá, vyzýva ich postoje, nadradenosť, samospravodlivosť, pýchu , či lipnutie na majetku a postavení.
Ježišove posolstvo je nástojčivo aktuálne aj dnes. Čo sme ochotní dať Bohu k dispozícii na budovanie Jeho kráľovstva?