Pokoj v nepokojnom svete

Zo série kázní:

Ak je niečo, čo z Božích darov, ktorý náš svet dnes potrebuje, tak je to isto pokoj. Zisťujeme, že pokoj, ktorý vieme sami vypôsobiť je veľmi krehký, obmedzený, nevyspytateľný a dočasný. Ozajstný pokoj má Božiu podstatu. Ježiš povedal, že On nám dá pokoj. Je to Boží a zároveň božský dar. A zároveň ho dáva do kontrastu s pokojom, ktorý vieme sami v sebe a zo svojho okolia získať. Preto Ježiš hovorí: „Svoj pokoj vám dávam, nie taký ako dáva tento svet.” Ako možno tento dar pokoja získať a ako s ním žiť – to je téma dnešnej kázne v podaní emeritného biskupa Jána Lacha.