Kazateľ: Ján Lacho

Ján Lacho

Keď sa pôstime

Je pôst relevantný aj dnes? Čo hovorí Stará zmluva o pôste? Ako budovať náš vzťah s nebeským Otcom, s naším Spasiteľom a s Duchom Svätým? Dnes si vypočujeme príbehy, ktoré nás povzbudia k nasledovaniu nášho Pána. Kľúčom môže byť lepšie porozumenie tajomstva a moci modlitby a pôstu.

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Kľúč k tvojmu zázraku

V každodennom živote by nám ani nenapadlo chcieť od telefónu, počítača, či elektrickej kosačky, aby fungovali bez napájacieho zdroja. Už, či to je baterka, alebo napojenie na zdroj elektrickej energie. Od áut tiež nechceme, aby išli, len tak, bez benzínu, či elektriny. Predsa to často chceme od seba. Z nejakého dôvodu si myslíme, že zvládneme žiť plnohodnotný život sami zo seba. Dúfame, že aj nadprirodzené veci sa udejú len tak. …

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Pokoj v nepokojnom svete

Ak je niečo, čo z Božích darov, ktorý náš svet dnes potrebuje, tak je to isto pokoj. Zisťujeme, že pokoj, ktorý vieme sami vypôsobiť je veľmi krehký, obmedzený, nevyspytateľný a dočasný. Ozajstný pokoj má Božiu podstatu. Ježiš povedal, že On nám dá pokoj. Je to Boží a zároveň božský dar. A zároveň ho dáva do kontrastu s pokojom, ktorý vieme sami v sebe a zo svojho okolia získať. …

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Zmeň náš svet

Obdobie pandémie nám nastavilo zrkadlo a žiaľ často sme nemohli byť nadšení z toho, čo sme v ňom videli. Bolo smutné vidieť, že namiesto služby iným, sme aj my kresťania podľahli pokušeniu sa deliť na rôzne skupiny, dohadovať, či vzájomne voči sebe vymedzovať. Asi sme si vtedy mnohí položili otázku, ako takto môžeme zmeniť svet. A asi, ak sme boli úprimní, museli sme konštatovať, že nevieme zmeniť celý svet. Dobrá správa však je, že každý môžeme zmeniť niekoho svet.

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Kde tečie voda, tam je život

Tento mesiac hovoríme o Duchu Svätom. Biblia prirovnáva Ducha Svätého ku vzduchu, vode aj ohňu. Už prorok Joel v starej zmluve hovorí o tom, že “Boh vyleje svojho Ducha na každé telo”. Rovnako, ako je voda základom pre udržanie fyzického života tak je Duch Svätý potrebný pre náš duchovný život.

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Takí, ako my – Náman Sýrsky a Elizeus

Boh ku nám hovorí cez rôzne životné situácie. Hovorí cez Bibliu, cez iných ľudí, prorocké slová a mnohé iné okolnosti. Dnes sa v rámci letnej série kázní s názvom „TAKÍ, AKO MY“ pozrieme na príbeh Námana Sýrskeho a proroka Elizea. Naučme sa spolu z ich príbehu aj my to, ako počúvať na Boží hlas aj keď sa môže zdať, že Boh hovorí cez neočakávané veci či osoby.

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Pripravení na zmenu

V dnešnej kázni nás Janko Lacho zoberie späť do príbehu o Izákovi v Starej zmluve. Ak chceme zmeniť svet, v ktorom žijeme tak potrebujeme byť zmenení v prvom rade my. Potrebujeme začať dôverovať v Božie zasľúbenia ako to robil Izák.

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Prečo ma oslovujete Pane, Pane?

Ježiš dáva na konci svojej asi najznámejšej reči, ktorú poznáme, ako “kázeň na vrchu” jednu dôležitú otázku spojenú s varovaním a výzvou: “Prečo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ a nerobíte to, čo hovorím?” Je nesmierne dôležité, aby sme neboli len tí, ktorí radi počúvajú slovo a nežijú podľa neho. Je na každom z nás, či sa odhodláme počúvať a konať.

Vypočuť kázeň »
Ján Lacho

Zázrak pre každého

Advent je čas očakávania a každý ho využíva rôznym spôsobom. Advent je však o niečom viac ako len o daroch, zhone či nákupoch. Advent je v prvom rade o očakávaní na Ježiša, ktorý je zázrakom a darom pre každého.

Vypočuť kázeň »