Zmeň náš svet

Obdobie pandémie nám nastavilo zrkadlo a žiaľ často sme nemohli byť nadšení z toho, čo sme v ňom videli. Bolo smutné vidieť, že namiesto služby iným, sme aj my kresťania podľahli pokušeniu sa deliť na rôzne skupiny, dohadovať, či vzájomne voči sebe vymedzovať. Asi sme si vtedy mnohí položili otázku, ako takto môžeme zmeniť svet. A asi, ak sme boli úprimní, museli sme konštatovať, že nevieme zmeniť celý svet. Dobrá správa však je, že každý môžeme zmeniť niekoho svet. Každý z nás môžeme slúžiť, pomáhať a prinášať nádej niekomu. Neudeje sa to však len také samé o sebe. Biblia nám hovorí, že to kto seje, robí to často so slzami. Naša túžba zmeniť niekoho svet musí byť zámerná. Biblia to prirovnáva k sadeniu semienka, z ktorého vyrastie niečo užitočné. Začína to prípravou pôdy, zasadením, pokračuje polievaním a obrábaním a končí to žatvou, ktorá musí byť dobre načasovaná. Dnes budeme prakticky a biblicky pozvaní k tomu, aby sme zmenili niekoho svet.