Dopredu napriek bolesti

Obdobie pandémie nás obralo o ilúziu, že existuje život bez bolesti, hoci sa jej v západnej kultúre snažíme za každú cenu vyhnúť. Verím však, že sme sa naučili, že sme pozvaní k tomu, aby sme išli dopredu napriek bolesti. Problém bolesti je tu s nami od prvých stránok Biblie. Bolesť sa stáva znesiteľnou vtedy, keď vieme, že Boh je s nami a za nás. Bolesť nás buď urobí lepším človekom, alebo horším, ale asi nás nenechá tým, kým sme. Biblia je plná modlitieb ktoré sa modlia ľudia, ktorí sú v bolesti a končia s nádejou. To, čo je dnes našou bolesťou, môže byť zajtra našou silou. Pozrieme sa spolu na to, že bolesť nebola Božím pôvodným plánom, ale aj na to, že Boh nás v bolesti nenecháva opustených. V centre Biblie je Ježiš, ktorý niesol aj našu bolesť a nakoniec si pripomenieme zasľúbenie, že raz každá bolesť skončí.