Takí, ako my – Náman Sýrsky a Elizeus

Zo série kázní: