Keď sa pôstime

Zo série kázní:

Je pôst relevantný aj dnes? Čo hovorí Stará zmluva o pôste? Ako budovať náš vzťah s nebeským Otcom, s naším Spasiteľom a s Duchom Svätým? Dnes si vypočujeme príbehy, ktoré nás povzbudia k nasledovaniu nášho Pána. Kľúčom môže byť lepšie porozumenie tajomstva a moci modlitby a pôstu.