Dúfajte

Zo série kázní:

Pán Ježiš povedal: „dúfajte…” Povedal to v čase pohody, keď sa to oveľa ľahšie počúvalo ako napríklad dnes. Nie. Povedal to na záver svojho vyučovania zaznamenaného v evanjeliu Jána, v 16. kapitole. Znelo to asi takto. Hovoril im, že už s nimi nebude hovoriť v obrazoch a hádankách. Učeníci sú nadšení, že tomu úplne rozumejú. Ježiš zomrie – zachráni ľudstvo a pôjde k nebeskému Otcovi a oni to ostanú, aby ďalej toto posolstvo. Pán Ježiš im v tomto momente povie kľúčovú radu pre toto obdobie, aby mali pokoj. A na záver hovorí toto doporučenie, túto radu, tento príkaz „Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.”