Archív: január 2024

Kázeň týždňa

Keď dávame

Dávať chudobným a núdznym je niečo, čo od nás Ježiš očakáva. Ale zároveň chce, aby sme to robili so správnym postojom a pohnútkami. Ako dávame? Snažíme sa upútať pozornosť? Snažíme sa byť spasiteľmi? Alebo sa stávame stále viac podobnými Ježišovi, a učíme sa dávať tak, ako chce, aby sme dávali?

Kázeň týždňa

Keď sa pôstime

Je pôst relevantný aj dnes? Čo hovorí Stará zmluva o pôste? Ako budovať náš vzťah s nebeským Otcom, s naším Spasiteľom a s Duchom Svätým? Dnes si vypočujeme príbehy, ktoré nás povzbudia k nasledovaniu nášho Pána. Kľúčom môže byť lepšie porozumenie tajomstva a moci modlitby a pôstu.

Kázeň týždňa

Keď sa modlíme

V 6.kapitole Matúšovho evanjelia, povedal Ježiš dôležité usmernenia svojim učeníkom. Povedal im, že modliť sa, postiť i dávať je normálne. Má to byť bežnou súčasťou nášho života. V tejto kázni Samuel hovorí o tom ako aplikovať Ježišové slová v našom živote a aké usmernenie by dal Ježiš svojim učeníkom v roku 2024.

Kázeň týždňa

Otče náš

Počas jedinečnej Ježišovej reči, ktorú nazývame kázeň na hore sa, alebo aj manifestom kresťanstva, poprosili učeníci Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Ctilo ich to. Nepýtali sa na to, ako robiť zázraky, ako pritiahnuť zástupy, ale chceli vedieť ako sa modliť. To, čo nasledovalo bol šok a zároveň pobúrenie pre mnohých zákonníkov. Povedal im, aby sa modlili podobne ako On: „Otče náš, ktorý si na nebesiach…“. Boha nazývať otcom znelo ako trúfalosť a rúhanie. Niektorí Židia ho dokonca chceli za to zabiť. Jedine Ježiš nám však mohol ponúknuť toto pozvanie k nebeskému Otcovi. J. I. Paker to pekne zhrnul vo svojej knihe poznanie Boha, keď hovorí: „Otec je kresťanské meno Boha.” Tento rok sme začali pozvaním k modlitbe, k modlitbe k Otcovi.