Otče náš

Zo série kázní:

Počas jedinečnej Ježišovej reči, ktorú nazývame kázeň na hore sa, alebo aj manifestom kresťanstva, poprosili učeníci Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Ctilo ich to. Nepýtali sa na to, ako robiť zázraky, ako pritiahnuť zástupy, ale chceli vedieť ako sa modliť. To, čo nasledovalo bol šok a zároveň pobúrenie pre mnohých zákonníkov. Povedal im, aby sa modlili podobne ako On: „Otče náš, ktorý si na nebesiach…“. Boha nazývať otcom znelo ako trúfalosť a rúhanie. Niektorí Židia ho dokonca chceli za to zabiť. Jedine Ježiš nám však mohol ponúknuť toto pozvanie k nebeskému Otcovi. J. I. Paker to pekne zhrnul vo svojej knihe poznanie Boha, keď hovorí: „Otec je kresťanské meno Boha.” Tento rok sme začali pozvaním k modlitbe, k modlitbe k Otcovi.