Kazateľ: Lyn Kohls

Lyn Kohls

Správcovia Božej milosti

Apoštol Peter poznal hodnotu milosti veľmi osobne a intímne. Aj preto majú jeho slová v 1.Petra 4:8-11 hlboký význam pre všetkých Kristových nasledovníkov. Vyzývajú nás k vzájomnej láske, ktorá je silnejšia než množstvo hriechov a nabádajú nás k úprimnej, nenútenej pohostinnosti voči ľuďom v našom okolí.

Vypočuť kázeň »