Správcovia Božej milosti

Apoštol Peter poznal hodnotu milosti veľmi osobne a intímne. Aj preto majú jeho slová v 1.Petra 4:8-11 hlboký význam pre všetkých Kristových nasledovníkov. Vyzývajú nás k vzájomnej láske, ktorá je silnejšia než množstvo hriechov a nabádajú nás k úprimnej, nenútenej pohostinnosti voči ľuďom v našom okolí. Náš hosť, Lynn Kohls, sa vo svojej kázni zamýšľa nad realitou Božej milosti v praxi a pozýva nás spolu s Petrom, aby sme sa aj my stali jej dobrými správcami. Nechajme sa premieňať mocou slávnej Božej milosti, ktorá nám je k dispozícii a buďme kanálmi, cez ktoré táto milosť voľne tečie aj do životov tých, ku ktorým nás Boh povoláva.