Archív: október 2023

Kázeň týždňa

Telo

Biblia na viacerých miestach prirovnáva cirkev k telu. V niekoľkých bodoch sa prakticky pozrieme ako byť súčasťou cirkvi z pohľadu prirovnania k TELU.

Kázeň týždňa

Rodina

Začali sme sériu: Pozvaní. Boh je veľmi osobný a predsa sa v dejinách spásy rozhodol konať cez spoločenstvo. Toto spoločenstvo sa volá cirkev – eklezia. Je to paradox, pretože dnes je cirkev často vnímaná veľmi negatívne. Ako cirkev mnoho krát nerobíme Bohu dobrú reklamu. Biblia, keď opisuje cirkev často používa obrazy, či prirovnania z každodenného života. Práve tie nám pomáhajú porozumieť ako to Boh s cirkvou myslel. V tejto kázni sme sa pozreli na prvé prirovnanie a to je rodina. Pavol ho veľmi zaujímavo popísal novým kresťanom v Thesalonikách. O tom bola táto kázeň.

Kázeň týždňa

Príbeh o dvoch kráľoch

Na pozadí prvých kapitol proroka Daniela sa okrem známych príbehov rozvíja pred nami ešte jeden dôležitý príbeh. Je to príbeh dvoch kráľov. Jeden, ten pozemský, na pozadí týchto príbehov kladie postupne otázky, ktoré poznáme z nášho každodenného života. Je to otázka: kto je skutočným pánom múdrosti, kto je skutočným pánom času a kto je skutočným pánom nášho života, a pritom nám podsúva odpoveď, že je to v tomto prípade Nebukadnesar. V našom prípade to je niekedy človek, inokedy trend, alebo hlasná väčšina. Tieto príbehy odkrývajú životnú múdrosť o skutočnom kráľovi, Pánu Bohu, ktorý je ozajstným pánom múdrosti, času, aj života.

Kázeň týždňa

Keď ide opäť o všetko

V ostatnej časti série o kresťanoch v exile sa opäť stretávame s Danielom – veteránom, ktorý má za sebou množstvo zápasov, kedy bol jeho život v ohrození. Tak ako Daniel, aj my sa často nachádzame v situáciách, kedy sa kompromis javí jednoduchšou a bezpečnejšou cestou. Ale tak ako v prípade Daniela, aj náš postoj vo chvíľach skúšky môže byť svedectvom pre ľudí okolo nás, alebo súčasťou našej prípravy pre nové obdobie.

Kázeň týždňa

Zabudnutý, ale verný

Piata kapitola knihy Daniela nám predstavuje nového kráľa, nové obdobie a nové problémy babylonského kráľovstva. Hoci nám ponúka vzrušujúci príbeh o záhadnom výroku, napísanom tajnou rukou na stenu paláca, táto kapitola je v skutočnosti o niečom inom. Pokračuje v rozprávaní Danielovho príbehu – zjavuje nám opakovane jeho charakter a odhodlanie zostať verný izraelskému Bohu, aj napriek všetkým zmenám a nepriaznivým okolnostiam, ktoré v jeho okolí nastávajú. …