Božie (po)volanie

Zo série kázní:

 

Som zaneprázdnený, som príliš mladý, som na to už starý, ja som sa už oženil, nie som dosť dobrá – je veľa dôvodov pre ktoré odmietame povolanie Božie.

Ako sa pozeráme na naše nepripravené, nedokonalé, niekedy hriešne životy to jediné, čo vidíme, je to, čo nám chýba, čo nevieme urobiť a kladieme si otázku ako by mohol Boh použiť mňa. Dúfame, že použije niekoho iného.

Boh si však nevyberá ľudí podľa štandardu, ktorý ma svet okolo nás, naopak často sú to slabí, tí – o ktorých by ste to nepovedali, niekedy zlomení ľudia, ktorých použije na to, aby ukázal svoju slávu. Abrahám bo starý, Mojžiš koktal, Jeremiáš bol veľmi mladý, Ráchab bola prostitútka, Mária Magdaléna mala démonov, Jonáš utekal od Boha, Peter ho tri krát zaprel a Lazar bol mŕtvy.

Mať povolanie od Boha nie je o tom, kto sme my a čo my vieme spraviť, ale je to o tom, kto Boh je a čo chce On urobiť pre nás a cez nás. Dnes budeme na povolaní Abraháma a učeníkov spoznávať v čom je tajomstvo a veľkosť tohoto povolania, ktorým volá aj nás.