Kazateľ: Miro Tóth

Miro Tóth

Múdrológia: teológia múdrosti

Túto záverečnú nedeľu v mesiaci január sa spolu budeme zaoberať pojmom Múdrológia, resp. teológia múdrosti. A na túto tému sa s nami podelí náš vzácny hosť – Miro Tóth, pastor zboru Kristu mestu.

Vypočuť kázeň »
Miro Tóth

Božie volanie

Boh je v písme známy, ako povolávajúci Boh. Božie volanie zaznieva už niekde v kapitole 3 biblickej knihe Genesis. Počujeme tam Boží hlas volajúci na Adama s otázkou “KDE SI?” Prvý krát tu počujeme Božie volanie. A akoby do dnešného dňa sa toto volanie nezmenilo. Dnes stále znie Božie “KDE SI?” Ten istý Boh sa intenzívne zaujíma o tvoju individualitu. Boh vstupuje do tvojej zóny a zaujíma sa o teba.

Vypočuť kázeň »