Kazateľ: Miro Tóth

Miro Tóth

Božie volanie

Boh je v písme známy, ako povolávajúci Boh. Božie volanie zaznieva už niekde v kapitole 3 biblickej knihe Genesis. Počujeme tam Boží hlas volajúci na Adama s otázkou „KDE SI?“ Prvý krát tu počujeme Božie volanie. A akoby do dnešného dňa sa toto volanie nezmenilo. Dnes stále znie Božie „KDE SI?“ Ten istý Boh sa intenzívne zaujíma o tvoju individualitu. Boh vstupuje do tvojej zóny a zaujíma sa o teba.

Vypočuť kázeň »
Scroll to Top