Kazateľ: Neal Pirolo

Neal Pirolo

Misijná nedeľa s Nealom Pirolom

Náš hosť, Neal Pirolo, nám v kázni zameranej na misiu hovorí o šiestich oblastiach starostlivosti o misionára. Z biblického príkladu misionára Pavla Apoštola vykresľuje tento obraz. Ako sa podľa vzoru Pavla Apoštola potrebujeme starať o misionárov?

Vypočuť kázeň »