Kazateľ: Rinaldo Olah

Rinaldo Olah

Uzdravenie

Ježiš často počas svojho pôsobenia uzdravil chorých ľudí. Evanjelium podľa Mareka začína tieto príbehy opísaním uzdravenia svokry Petra apoštola. Možno to bolo preto, lebo Peter bol veľkou inšpiráciou pre Mareka pre napísanie tohto evanjelia. To samozrejme otvára aj pre nás dnes otázku, ako to je s nadprirodzeným uzdravením v našich dňoch. Deje sa? Ako sa máme za uzdravenie modliť. Náš vzácny hosť Rinaldo Olah úžasným spôsobom priniesol výzvu k viere v Božie nadprirodzené pôsobenia a zároveň poukázal na Božie spasiteľské pôsobenie v našom živote, ktoré je kľúčové. Nechýbali ani osobné skúsenosti a príbehy.

Vypočuť kázeň »