Kazateľ: Jozef Brenkus ml.

Jozef Brenkus ml.

Veľké poverenie

V kázni Veľké poverenie (alebo veľké spreneverenie) sa spoločne pozrieme, či si ako jednotlivci ale aj ako cirkev plníme svoju úlohu. Naša úloha je po dvetisíc rokoch stále neukončená a to buď pre našu nevedomosť, alebo neposlušnosť. Nie všetci sú povolaní na misiu, ale všetci sú povolaní stať sa požehnaním pre ľudí v bezprostrednom okolí ale aj v “posledných končinách zeme”. Veľké poverenie má byť adresované v každej oblasti života cirkvi. Poznáš svoje miesto vo Veľkom poverení?

Vypočuť kázeň »