Archív kázní

Vyhľadať
Náš priateľ Alexej Muráň nám v tejto kázni predstaví biblického Ezdráša. Kniha Ezdráš o vernosti Božej. V jej prvej časti popisuje začiatok historického naplnenia Božích zasľúbení o obnove. Spoznávame odvážnych ľudí ako je Zorobábel a Jozua, ktorí sú medzi prvými navrátilcami z exilu. Okrem fyzickej obnovy, ktorú robia, je však potrebná duchovná obnova. A tu prichádza na scénu vzácny muž - Ezdráš. Učí nás vzácnej lekcii, ako môžeme spolu vstúpiť do duchovnej obnovy. Od Boha totiž dostávame viac, ako si zaslúžime.
Boh je Bohom obnovy. Bunky v našom tele sa obnovujú každých 7 až 10 rokov, za 7 rokov sme fyzicky novým človekom. Aj náš duchovný život potrebuje obnovu. To najväčšie obnovenie, aké môže človek zažiť je obnovenie vzťahu s Bohom – nazývame to znovuzrodenie. Obnovu však potrebujeme opakovane v našom živote. My sme začali sériu, ktorá nás prevedie biblickými knihami Ezdráša a Nehemiáša. Je to asi najväčší a zároveň až brutálne úprimný príbeh obnovenia. ...
Dávať chudobným a núdznym je niečo, čo od nás Ježiš očakáva. Ale zároveň chce, aby sme to robili so správnym postojom a pohnútkami. Ako dávame? Snažíme sa upútať pozornosť? Snažíme sa byť spasiteľmi? Alebo sa stávame stále viac podobnými Ježišovi, a učíme sa dávať tak, ako chce, aby sme dávali?
Je pôst relevantný aj dnes? Čo hovorí Stará zmluva o pôste? Ako budovať náš vzťah s nebeským Otcom, s naším Spasiteľom a s Duchom Svätým? Dnes si vypočujeme príbehy, ktoré nás povzbudia k nasledovaniu nášho Pána. Kľúčom môže byť lepšie porozumenie tajomstva a moci modlitby a pôstu.
V 6.kapitole Matúšovho evanjelia, povedal Ježiš dôležité usmernenia svojim učeníkom. Povedal im, že modliť sa, postiť i dávať je normálne. Má to byť bežnou súčasťou nášho života. V tejto kázni Samuel hovorí o tom ako aplikovať Ježišové slová v našom živote a aké usmernenie by dal Ježiš svojim učeníkom v roku 2024.
Počas jedinečnej Ježišovej reči, ktorú nazývame kázeň na hore sa, alebo aj manifestom kresťanstva, poprosili učeníci Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Ctilo ich to. Nepýtali sa na to, ako robiť zázraky, ako pritiahnuť zástupy, ale chceli vedieť ako sa modliť. To, čo nasledovalo bol šok a zároveň pobúrenie pre mnohých zákonníkov. Povedal im, aby sa modlili podobne ako On: „Otče náš, ktorý si na nebesiach...“. Boha nazývať otcom znelo ako trúfalosť a rúhanie. Niektorí Židia ho dokonca chceli za to zabiť. Jedine Ježiš nám však mohol ponúknuť toto pozvanie k nebeskému Otcovi. J. I. Paker to pekne zhrnul vo svojej knihe poznanie Boha, keď hovorí: „Otec je kresťanské meno Boha.” Tento rok sme začali pozvaním k modlitbe, k modlitbe k Otcovi.
Sú to práve Vianoce, kedy si radi doprajeme viac svetla. A to aj napriek zvýšeným cenám energií. Zdá sa však, že svet okolo nás je plný skutkov temnoty a potrebuje viac svetla. Zúfalo potrebujeme nádej, potrebujeme SVETLO, SVETLO SVETA. A to svetlo nachádzame JEDINE V KRISTOVI, pretože len On sám je svetlom.
V túto predsviatočnú nedeľu sa pozrieme na príbeh biblických mudrcov, hľadajúcich odpovede a očakávajúcich uspokojenie svojej bádateľskej zvedavosti či posilnenie politického vplyvu. Namiesto toho stretávajú Spasiteľa, ktorý mení ich perspektívu a pozýva na novú cestu. Dnes, po dvetisíc rokoch, stojíme pred rovnakou výzvou. Sme pripravení stretnúť Spasiteľa a dovoliť mu zmeniť našu perspektívu a pozvat nás na no novú cestu.?