Archív kázní

V tretej kapitole knihy Daniel, sa ukrýva známy príebeh v ktorom sa Šadrach, Mešach a Ábed-Nego nepoklonia soche kráľa. Sú preto hodený do ohnivej pece, ale Boh ich zázračne ochráni. Aj my čelíme modlám, ktoré nás môžu zviesť z priamej cesty za Bohom a tlakom, ktoré chcú aby sme sa prispôsobili svetu. Boh sľúbil že bude vždy s nami! Aj v ohnivej peci, aj v škole, aj v nemocnici. Vypočuj si túto kázeň a nechaj sa povzbudiť.
Druhá kapitola Daniela nás vtiahla do zvláštnej a neriešiteľnej situácie. Babylonskému kráľovi sa sníval sen. Hneď ako sa zobudil, vedel, že to bol bytostne dôležitý sen, ale paradoxne ho zabudol. Preto dal zvolať všetkých radcov, čarodejov i veštcov a chcel od nich nielen vysvetlenie sna, ale aj sen samotný. Kráľ sľúbil vysokú odmenu, ale aj krutý trest smrti ak sa to nepodarí. To hrozilo všetkým, vrátane Daniel a jeho priateľov. Všetci predvolaní pred kráľa sa začali brániť a hovorili, že to žiadny človek nemôže vedieť. Doslova povedali, že to môžu vedieť len bohovia, ktorí však nebývajú medzi smrteľníkmi. ...
Často sa sťažujeme, že v našich dňoch vôbec nie je ľahké žiť kresťanský život. Kresťanstvo obyčajne nie je tou „cool” alternatívou, ktorú by sme okolo nás mohli vidieť. V škôlke, škole, internáte, práci, či v politike. Žijeme v post-kresťanskej Európe, mení sa to, čo sa učí v školách a to, že Ježiš je pravda znie veľmi archaicky. Kresťanstvo už zďaleka nie je norma, tam kde sme. Náš príbeh je možno trošku podobný príbehu Daniela a jeho troch kamarátov, ktorí sa ocitli v exile. Kultúra, zvyky, požiadavky Babylona boli úplne iné ako ich viera v Boha. Napriek tomu nám ukázali jedinečný príklad ako žiť v takomto exile tak, že Boh bude vyvýšený. ...
Ak niečo kupujeme, zvyčajne nás požiadajú o dotazník spokojnosti, kde hodnotíme danú službu. Pavol v liste Timoteovi povzbudzuje k tomu, že zbožnosť so spokojnosťou je ziskom. Lebo nič sme si na svet nepriniesli, ani si z neho nezoberieme. Dnes sa zamyslíme nad významom týchto slov a tiež ako hodnotíme spokojnosť s naším životom.
Ježiš Kristus nám vo svojom podobenstve o pravom viniči ukazuje, že bez Neho nemôžeme nič. Nemôžeme byť spasení, nemôžeme prinášať ovocie kresťanského života a že je možné zísť z Božej cesty. V Ňom však všetko toto je možné.
V každodennom živote by nám ani nenapadlo chcieť od telefónu, počítača, či elektrickej kosačky, aby fungovali bez napájacieho zdroja. Už, či to je baterka, alebo napojenie na zdroj elektrickej energie. Od áut tiež nechceme, aby išli, len tak, bez benzínu, či elektriny. Predsa to často chceme od seba. Z nejakého dôvodu si myslíme, že zvládneme žiť plnohodnotný život sami zo seba. Dúfame, že aj nadprirodzené veci sa udejú len tak. ...
V pokračovaní letnej série “o ničom” sa pozrieme bližšie na jeden z najcitovanejších textov Biblie. Dávid v Žalme 23 vyjadruje neotrasiteľné presvedčenie, že Bôh je pánom každej situácie, a že všetko, čím v živote prechádzame nám bude slúžiť na dobré. Učí nás byť vďačnými za každých okolností a tiež, že túžba “mať všetko” vedie k sklamaniu a nedostatku, zakiaľčo postoj “nič mi nechýba” prináša pokoj, naplnenie a v konečnom dôsledku hojnosť.
“Pre NIČ nebuďte ustarostení”, ľahko sa odporúča, ťachšie sa žije. Boh nás povoláva odovzdať mu naše starosti. A dáva nám “pokoj ktorý prevyšuje každý rozum”. Prajem Vám aby aj toto pokračovanie o biblickom NIČ, viac dokázala, viac odhalilo, viac priblížilo Boha. To ako mu veľmi na nás záleží. Že Jeho láska je skutočná, že Jeho cesty sú naozaj Jeho a nie naše.
V dnešnej kázni Samuel prirovnal Božie zaslúbenia ku kotvám ktoré udržia čln aj v rozbúrenom mori. Sú to pravdy, istoty a sľuby o ktoré sa môžeme oprieť a ktoré si potrebujeme pripomínať.