Archív kázní

Rok 2023 otvárame sériou: SOM. Biblia v evanjeliu svätého Jána zaznamenáva 7 výrokov Pána Ježiša, v ktorých hovorí „Ja som...“. Ten výrok pripomína jedinečný moment zjavenia Božieho Mojžišovi, kde sa Boh predstavuje Mojžišovi presne týmito slovami. Pri Mojžišovi to však ostalo bez vysvetlenia toho, kto vlastne Boh je. Pán Ježiš prichádza, aby nám ukázal Boha – Otca a preto hovorí konkrétne obrazy toho, kým je. Dnes začneme Ježišovým výrokom – som chlieb života. Pán Ježiš ho povedal hneď potom, ako zázračne nasýtil zástupy a učí nás dôvere, že On je s nami aj v čase nedostatku. Avšak odkrýva nám niečo oveľa hlbšie a väčšie. Viac v tejto kázni.
Svet do ktorého sa narodil Pán Ježiš vôbec nebol pokojný. Ani náš rok 2022 nebol. Bolesť vojny, trauma neistoty, pohnutý svet okolo nás. Aj preto sme si počas tohto adventu i Vianoc pripomínali, že Ježiš prišiel priniesť pokoj. Prišiel ako knieža pokoja. Ako niekto, kto môže priniesť pokoj, tam kde ho naozaj nieto. Na príbeh narodenie kniežaťa pokoja sa pozrieme cez obraz maliara, aj biblický príbeh, ktorý opisuje silu lásky, ktorá spôsobila, že Syn Boží prichádza na svet ako knieža pokoja.
Naša adventná séria na tému Pokoj ľuďom končí posledným predvianočným zamyslením, priamo z ústredného textu pre toto obdobie Adventu 2022. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ (Luk.2:14) Tu vidíme dva kľúčové aspekty vianočného posolstva pre celé ľudstvo… V prvom rade, ako to zástupy zvestujú pastierom, aj my si uvedomujeme Božiu slávu a veľkoleposť. No vzápätí sme v tomto výroku uistení aj o tom, že tento slávny Boh nám sprostredkoval možnosť prijať ultimátny pokoj v osobe Jeho Syna, ktorého skromný príchod medzi nás práve adventom oslavujeme. Aby teda v našom vnútri mohol vládnuť pokoj, musí v ňom vládnuť Kristus. Toto je posolstvom Vianoc aj dnes.
Okrem toho, že nás Biblia pozýva k tomu, aby sme prijali pokoj, nám dáva aj poverenie, aby sme potom boli tvorcami pokoja. To môže znamenať v rôznych obdobiach, rôzne veci. Náš hosť Michal Apetauer nás pozve do porozumenia ako to robiť v dnešnej dobe – v dobe mnohých fake news. Nesľúbi nám, že je to ľahké. Dá nám niekoľko praktických rád a bude zdieľať osobné skúsenosti. Je to cesta, kde v popredí nemôže stáť naše ego, ktoré chce mať pravdu, ale naša ochota, ktorá hľadá pravdu. Pozve nás k tomu, aby sme boli ľuďmi, ktorí nevyvolávajú strach, ale tvoria pokoj.
V časoch neistoty a zmätku je ťažké nájsť pokoj. Biblia nám hovorí, že skutočný pokoj môžeme nájsť vtedy, keď vstúpime do skutočného a úprimného vzťahu s Bohom. On je náš pokoj a prichádza k nám, aj keď nemáme inú odpoveď na ťažkosti, ktorým čelíme. Boží pokoj nás drží v bezpečí a udržiava nás na misii tak, že nám ukazuje, ako máme žiť.
Hovoriť o pokoji v dobe najväčšieho zhonu vianočných príprav sa môže zdať kontroverzné. Ale len na prvý pohľad. Boží plán pre Tvoj a môj život je pokoj. Pokoj je nielen zasľúbením, ale aj našou zodpovednosťou. O tom, ako neprehliadnuteľný pokoj mení uhol nášho pohľadu na situácie, v ktorých sa nachádzame a ako pokoj môže inšpitovať naše okolie budeme hovoriť v dnešnom zamyslení.
Podľa výskumu Brene Brown je najväčšou potrebou človeka potreba po spojení s druhými. To, čo nám však vo vytváraní vzťahových prepojení bráni, je pocit hanby. Adam a Eva ho zažili ako prví, keď sa rozhodli neposlúchnuť Boha. Ich prvotným inštiktom bolo, že sa začali skrývať jeden pred druhým a tiež pred Stvoriteľom. Hanba je intenzívny bolestivý pocit založený na viere v to, že keďže sme zlí, nie sme hodní lásky, prepojenia ani niekam patriť. Čo s tým robiť? Ako prežiť slobodu od hanby a vydať sa s Ježišom na cestu od hanby k prepojeniu? Aj o tom je toto nedeľné vyučovanie…
Cesta od „ja” ku „my” býva niekedy veľmi dlhá. Až keď ju však prejdeme, zistíme ako veľmi to stálo za to. Až neuveriteľne často nachádzame v biblických záznamoch o živote prvej cirkvi slovo, ktoré inak bežne až tak často nepoužívame, a to je slovo „navzájom”. Dnes sa s našim hosťom pozrieme na 4 prekážky, ktoré nám často bránia vstúpiť do tohto tak jedinečného sveta kresťanského tajomstva vzájomného obohatenia sa.
Najväčšie svedectvá a najlepšie príbehy sa dejú vtedy, ked vstaneme z gauča a opustíme svoju konfortnú zónu. Inšpirujte sa touto kázňou a vykročte k skutkom, ktoré má Boh pre Vás pripravené.