Kazateľ: Jozef Brenkus

Jozef Brenkus

Od sebestačnosti k partnerstvu

Spoznanie svojej identity má rozhodujúci vplyv na život každého z nás. Náš hosť – Jozef Brenkus nás dnes pozval k Božiemu pohľadu na stvorenie človeka a tiež k návratu k našej skutočnej identite. Budeme počuť, čo to znamená, že sme stvorení na Boží obraz a prečo potrebujeme Boží reštart. Poodhalíme tajomstvo toho, ako môžeme vo svojom živote rozvinúť plný potenciál. Je to cesta od zdanlivej sebestačnosti k zmocňujúcemu partnerstvu.

Vypočuť kázeň »