Kazateľ: Ján Tóth

Ján Tóth

Nad hriechom

V svete plnom pokušení je výzvou žiť podľa Božích zásad. Ako zostať verní svojej viere a zároveň byť svetlom pre ostatných? Aké sú riziká izolácie či prispôsobenia sa hriešnemu prostrediu? Pokračovanie série o hriechu je aj pre teba.

Vypočuť kázeň »
Ján Tóth

Cesta k obnove

Nehemiáš prakticky pristúpil k obnove múrov Jeruzalema aby výsledok nielen dobre vyzeral, ale bol aj kvalitný a plnil svoju funkciu. Ako pristúpiť k našej osobnej obnove, kedy a pre koho to vôbec je? Presne o tomto to dnes bude.

Vypočuť kázeň »
Ján Tóth

Telo

Biblia na viacerých miestach prirovnáva cirkev k telu. V niekoľkých bodoch sa prakticky pozrieme ako byť súčasťou cirkvi z pohľadu prirovnania k TELU.

Vypočuť kázeň »
Ján Tóth

Keď je ťažké pokoriť sa

Každý z nás niečo dosiahol. A viem si predstaviť že si si to tvrdo odpracoval. V 4. kapitole Daniela si pripomenieme že Boh je ten ktorý dáva a je ten ktorý berie. Mnohým pádom v živote sme mohli predísť nebyť našej pýchy. Nastav svoje srdce citlivo na túto tému a preskúmaj či ťa pýcha neodďaľuje od Jeho prítomnosti.

Vypočuť kázeň »
Ján Tóth

Pokoj

“Pre NIČ nebuďte ustarostení”, ľahko sa odporúča, ťachšie sa žije. Boh nás povoláva odovzdať mu naše starosti. A dáva nám “pokoj ktorý prevyšuje každý rozum”.
Prajem Vám aby aj toto pokračovanie o biblickom NIČ, viac dokázala, viac odhalilo, viac priblížilo Boha. To ako mu veľmi na nás záleží. Že Jeho láska je skutočná, že Jeho cesty sú naozaj Jeho a nie naše.

Vypočuť kázeň »