Nad hriechom

Zo série kázní:

V svete plnom pokušení je výzvou žiť podľa Božích zásad. Ako zostať verní svojej viere a zároveň byť svetlom pre ostatných? Aké sú riziká izolácie či prispôsobenia sa hriešnemu prostrediu? Pokračovanie série o hriechu je aj pre teba.