Séria kázní: Záleží na hriechu?

Samuel Lehocký

Moc nehrešiť!

Je možné nehrešiť? Je! Ak si prial obeť Pána Ježiša, už nie si otrok hriechu! Ak chodíš Duchom tak nerobíš skutky tela! Sme svätý Boží v procese posvätenia. Vypočuj si dnešnú kázeň zo sérii: Záleží na hriechu?

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Hriech: problém, následok, obnova

Boh chce priniesť riešenie pre našu hriešnosť, avšak nerobí to tak, ako by sme si to predstavovali, alebo ako tomu často veríme. On nás hľadá, chce prísť a zachrániť nás. Kým my sme stratení vo svojom hriechu, On koná ako matka, ktorá prejavuje láskavosť, milosť a lásku.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Záleží na hriechu?

Záleží vôbec v dnešnej postmodernej relativistickej dobe na hriechu? Čo vlastne je hriech a čo spôsobuje. Hriech nie je slovo, ktoré patrí len do cirkvi. Pôvodné výrazy, ktoré prekladáme ako hriech, boli bežné spoločenské výrazy. To, čo znamenali, nám odkrýva podstatu hriechu a môžeme o tom počuť v tejto kázni. Mohli by sme to povedať aj takto: ak by bol život telom, tak hriech je smrteľný jed, ktorý s úsmevom prehĺtaš. Ak by bol život počítačom, tak hriech je fatálny vírus, ktorý sa rozšíri a zničí jeho software a potom aj hardware. Hriech je to, čo náš život okráda a ničí. Problémom je, že hoci vieme, že hriech nám ubližujte a oddeľuje nás od Boha, aj tak radi predstierame, že nás sa netýka.

Vypočuť kázeň »