Záleží na hriechu?

Zo série kázní:

Záleží vôbec v dnešnej postmodernej relativistickej dobe na hriechu? Čo vlastne je hriech a čo spôsobuje. Hriech nie je slovo, ktoré patrí len do cirkvi. Pôvodné výrazy, ktoré prekladáme ako hriech, boli bežné spoločenské výrazy. To, čo znamenali, nám odkrýva podstatu hriechu a môžeme o tom počuť v tejto kázni. Mohli by sme to povedať aj takto: ak by bol život telom, tak hriech je smrteľný jed, ktorý s úsmevom prehĺtaš. Ak by bol život počítačom, tak hriech je fatálny vírus, ktorý sa rozšíri a zničí jeho software a potom aj hardware. Hriech je to, čo náš život okráda a ničí. Problémom je, že hoci vieme, že hriech nám ubližujte a oddeľuje nás od Boha, aj tak radi predstierame, že nás sa netýka.