Ako vidím cirkev?

Zo série kázní:

Apoštol Peter vo svojom liste (1Pet 2kap) prirovnáva veriacich k živým kameňom, ktoré budujú duchovný dom. Naše spoločenstvo nie je o budove v ktorej sa stretávame, ale o ľudoch ktorý ho tvoria. V tejto diskusii vyjadria svoj názor pozvaný hostia – domáci spoločenstva CityChurch Bratislava. Nahliadni do ich sŕdc a nechaj sa povzbudiť na svojej ceste za Bohom!