Archív: december 2023

Kázeň týždňa

Vianočné bohoslužby v CityChurch

Sú to práve Vianoce, kedy si radi doprajeme viac svetla. A to aj napriek zvýšeným cenám energií. Zdá sa však, že svet okolo nás je plný skutkov temnoty a potrebuje viac svetla. Zúfalo potrebujeme nádej, potrebujeme SVETLO, SVETLO SVETA. A to svetlo nachádzame JEDINE V KRISTOVI, pretože len On sám je svetlom.

Kázeň týždňa

NajVIAC

V túto predsviatočnú nedeľu sa pozrieme na príbeh biblických mudrcov, hľadajúcich odpovede a očakávajúcich uspokojenie svojej bádateľskej zvedavosti či posilnenie politického vplyvu. Namiesto toho stretávajú Spasiteľa, ktorý mení ich perspektívu a pozýva na novú cestu. Dnes, po dvetisíc rokoch, stojíme pred rovnakou výzvou. Sme pripravení stretnúť Spasiteľa a dovoliť mu zmeniť našu perspektívu a pozvat nás na no novú cestu.?

Kázeň týždňa

Sľub a proces

Obdobie adventu si od nás vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Ako kresťania očakávame druhý príchod Ježiša. Počas tohto očakávania si však uvedomujeme, že Boh v nás niečo formuje. Aj Mária dostala od anjela úžasný sľub, že prinesie na svet Spasiteľa, no prišiel s tým zároveň aj proces, v ktorom ju Boh formoval a pripravoval na úlohu matky Mesiáša. Podobne, aj my môžeme dôverovať Božím zasľúbenia, vediac, že im predchádza v našich životoch proces, v ktorom je v nás formovaný Kristus. Bez tohto procesu dosiahnutie Božích sľubov nie je možné.

Kázeň týždňa

Je niečo viac?

Agnostici, mnoho ateistov, ale aj my kresťania sa väčšinou zhodneme na tom, že asi existuje niečo VIAC ako to, čo žijeme, či poznáme. Život musí byť viac ako to, že sa narodíme, vyrastieme, možno máme rodinu, a potom zomrieme a naša existencia sa skončí. Veríme, že život je viac, ako naplnenie potrieb nášho tela, splnenie si svojich zodpovedností a naplnenie svojich ašpirácií. A asi je viac, ako to, že tvoríme nové veci, hľadáme ideály, napredujeme a robíme život lepším pre iných. …