Archív: september 2023

Kázeň týždňa

Keď je ťažké pokoriť sa

Každý z nás niečo dosiahol. A viem si predstaviť že si si to tvrdo odpracoval. V 4. kapitole Daniela si pripomenieme že Boh je ten ktorý dáva a je ten ktorý berie. Mnohým pádom v živote sme mohli predísť nebyť našej pýchy. Nastav svoje srdce citlivo na túto tému a preskúmaj či ťa pýcha neodďaľuje od Jeho prítomnosti.

Kázeň týždňa

Keď ide o všetko

V tretej kapitole knihy Daniel, sa ukrýva známy príebeh v ktorom sa Šadrach, Mešach a Ábed-Nego nepoklonia soche kráľa. Sú preto hodený do ohnivej pece, ale Boh ich zázračne ochráni. Aj my čelíme modlám, ktoré nás môžu zviesť z priamej cesty za Bohom a tlakom, ktoré chcú aby sme sa prispôsobili svetu. Boh sľúbil že bude vždy s nami! Aj v ohnivej peci, aj v škole, aj v nemocnici. Vypočuj si túto kázeň a nechaj sa povzbudiť.

Kázeň týždňa

Keď si bezradný

Druhá kapitola Daniela nás vtiahla do zvláštnej a neriešiteľnej situácie. Babylonskému kráľovi sa sníval sen. Hneď ako sa zobudil, vedel, že to bol bytostne dôležitý sen, ale paradoxne ho zabudol. Preto dal zvolať všetkých radcov, čarodejov i veštcov a chcel od nich nielen vysvetlenie sna, ale aj sen samotný. Kráľ sľúbil vysokú odmenu, ale aj krutý trest smrti ak sa to nepodarí. To hrozilo všetkým, vrátane Daniel a jeho priateľov. Všetci predvolaní pred kráľa sa začali brániť a hovorili, že to žiadny človek nemôže vedieť. Doslova povedali, že to môžu vedieť len bohovia, ktorí však nebývajú medzi smrteľníkmi. …

Kázeň týždňa

Keď si ďaleko od domova

Často sa sťažujeme, že v našich dňoch vôbec nie je ľahké žiť kresťanský život. Kresťanstvo obyčajne nie je tou „cool” alternatívou, ktorú by sme okolo nás mohli vidieť. V škôlke, škole, internáte, práci, či v politike. Žijeme v post-kresťanskej Európe, mení sa to, čo sa učí v školách a to, že Ježiš je pravda znie veľmi archaicky. Kresťanstvo už zďaleka nie je norma, tam kde sme. Náš príbeh je možno trošku podobný príbehu Daniela a jeho troch kamarátov, ktorí sa ocitli v exile. Kultúra, zvyky, požiadavky Babylona boli úplne iné ako ich viera v Boha. Napriek tomu nám ukázali jedinečný príklad ako žiť v takomto exile tak, že Boh bude vyvýšený. …