Detské bohoslužby – desať Božích prikázaní

Zo série kázní:

Prinášame vám kázeň v rámci špeciálnych detských bohoslužieb v BCC. Veríme, že od detí sa toho môžeme veľa naučiť.