Opatrenia súvisiace s prevenciou proti koronavírusu na bohoslužbách lokalít CityChurch.

COVID-19 (koronavírus) opatrenia na bohoslužbách všetkých lokalít CityChurch.

CityChurch s vážnosťou berie na vedomie žiadosť premiéra, pokyny Ministerstva vnútra a tiež pokyny Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so zavedením preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Chceme byť zodpovední a prispieť k tomu, aby sa táto epidémia nerozširovala. Aj preto prosíme všetkých bratov a sestry, aj priateľov, ktorí majú akékoľvek oslabenie imunity, sú chorí, alebo majú podozrenie z choroby, aby počas liečby nevystavovali iných či seba rizikám, a radšej zostali doma. Rovnako apelujeme na každého, kto sa v nedávnej minulosti vyskytoval mimo SR, aby zvážil vhodnosť návštevy bohoslužieb a zodpovedne konal v tejto záležitosti. Takisto úplne rozumieme, ak sa návštevníci našich bohoslužieb rozhodnú ostať doma z dôvodu prevencie a budú nás sledovať v priamom prenose. Budeme poskytovať online prenos bohoslužieb a pozývame každého z vás, kto sa rozhodne ostať doma pridať sa k spoločenstvu v takejto forme z domova.

Zároveň sa budeme modliť za Božie pôsobenie, uzdravenie a ukončenie šírenia tejto epidémie. Chceme byť ľuďmi, ktorí prinesú zodpovednosť aj nádej.

Počas bohoslužieb z tohto dôvodu na obdobie trvania rizikového stavu CityChurch vo všetkých svojich lokalitách:

  1. Pozastavuje vysluhovanie Večere Pánovej v kontaktnej podobe, a ak bude potrebné, zváži zakúpenie jednorazových hygienických paketov pre Večeru Pánovu.
  2. Pri privítaní a osobných stretnutiach odporúča podanie rúk, či akékoľvek iné kontaktné uvítanie, nahradiť milým pozdravom.
  3. Ruší prípravu občerstvenia pred bohoslužbami a po ich ukončení.
  4. Nabáda všetkých účastníkov bohoslužieb k dodržiavaniu všetkých hygienických a preventívnych opatrení.
  5. Sleduje situáciu a bezodkladne bude rešpektovať pokyny relevantných orgánov pri eventuálnom zákaze schádzania, či iného ďalšieho opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie a pozývame k modlitbám za chorých a zastavenie šírenia nákazy.