Na 14 dní sa rušia všetky verejné podujatia lokalít CityChurch.

Lebo sme nedostali Ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu.

2. Timoteovi 1: 7

Celosvetová hrozba nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 dorazila už aj na Slovensko. Opatrenia v súvislosti s prevenciou nadobúdajú na intenzite (zatvorené jasle, škôlky a školy na všetkých úrovniach, knižnice, výzva neorganizovať kultúrne, či náboženské podujatia, atď.). Dňa 9. marca 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým v zmysle príslušného zákona o opatreniach pri ohrození verejného zdravia zakázal usporadúvať všetkým fyzickým osobám a právnickým osobám hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v termíne od 10. marca do 23. marca 2020. Sme presvedčení, že ako kresťania máme vždy konať maximálne zodpovedne.

Písmo nám v 2. Timoteovi 1:7 hovorí, že sme nedostali Ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Myslíme si, že je našou úlohou prispieť k tomu, aby sa nešírila panika, aby nás neovládal a nemotivoval strach. Rovnako veríme, že láska sa prejavuje tak, že chceme to, čo je dobré pre druhého. To pre nás znamená okrem iného aj to, že urobíme všetko preto, aby sme eliminovali ďalšie možnosti rozšírenia tohto vírusu. Veríme, že ako ľudia, ktorí veria v Božiu moc sa máme modliť za ochranu a tiež za všetkých tých, ktorí už boli týmto vírusom zasiahnutí. Veríme tiež, že je dobré sa modliť o to, aby Boh pomohol svojou múdrosťou a rozumnosťou zodpovedným ľuďom a tiež odborníkom, aby sa zabránilo šíreniu a bola rýchlo vynájdená účinná protilátka.

Vzhľadom k týmto okolnostiam sme sa rozhodli vo všetkých lokalitách CityChurch (Bratislava, Pezinok, BIF), že najbližších 14 dní zrušíme všetky verejné aktivity, ktoré sme mali naplánované vrátane nedeľných bohoslužieb v Bratislave ako aj v Pezinku.

Na obe nedele pripravujeme špeciálne online bohoslužby, ku ktorým sa budete môcť pridať na našom YouTube kanále. Strávme tento čas ako rodiny v Božej prítomnosti. Boh nie je obmedzený časom a priestorom, cirkev nie je budova a môže slúžiť všade tam, kde sme. Veríme, že aj v tomto čase môžeme byť ako kresťania svetlom, soľou a požehnaním. O ďalšom vývoji vás budeme informovať. Prosíme sledujte našu webstránku pre všetky aktuálne informácie. Nech Boh ochraňuje všetkých z Vás.