Nová parkovacia politika v okolí Istropolisu

Milá CityChurch rodina,

tešíme sa, že sa v nedeľu o 10:00h (v Bratislave už od 09:45h) budeme môcť stretnúť na druhých adventných bohoslužbách vo všetkých našich lokalitách (Bratislava, Pezinok aj BIF). Minulý týždeň sme boli nadšení v každej lokalite z toho, ako nám opäť bolo spolu skvelo.

Tým z Vás, ktorí prichádzate na naše bohoslužby do Istropolisu, si dovoľujeme dať do pozornosti informáciu o zmene parkovacej politiky.

 

 

Od 1. decembra 2020 platí regulované parkovanie v okolí Istropolisu. Detailné informácie nájdete na stránke https://parkovanie.banm.sk

V praxi to znamená, že parkovať môžete buď:

  1. zadarmo v obchodnom dome Centrál
  2. na vyznačených parkovacích miestach so zaplatením podľa pokynov vo vyššie uvedenom linku
  3. pred Istropolisom na platenom parkovisku
  4. na parkoviskách pri tržnici (zvyknú byť v nedeľu zadarmo, uvidíte podľa zdvihnutej rampy)

 

Bude nápomocné, ak prídete trošku skôr, aby ste to komfortne stihli – od 09.45h sú k dispozícii besiedky, aby ste ešte pred bohoslužbami mohli počuť niekoho z našich pozvaných hostí. Verím, že táto nová skutočnosť v súvislosti s parkovaním nebude prekážkou, a zároveň nás ešte viac povzbudí k modlitbám za nové priestory pre naše bohoslužby v Bratislave.

Tešíme sa na Vás, osobne či online.

Pasho
za lokalitu Bratislava