Október v lokalitách CityChurch

Milá CityChurch rodina,

prichádzam k Vám s informáciami o tom, ako bude vyzerať mesiac október vo všetkých našich lokalitách (Bratislava, Pezinok, BIF).

Najskôr Vám chcem opísať, ČO BUDE:

1. Budeme mať spoločné bohoslužby pre všetkých v Bratislave aj
v Pezinku.

Tieto budú bez obmedzenia počtu, či limitu priestoru. Budú všade tam, kde budete vy. Bohoslužby budú online … Rovnako aj ostatné služby (Exit, Widelife, BCC ženy, Upgrade, Tweens, …).
Niekde na začiatku kresťanstva je príbeh Syna Božieho, ktorý mal len tri roky na to, aby priniesol zmenu do celého sveta. Urobil to tak, že si vybral 12 učeníkov, s ktorými strávil najviac času. Je to až neuveriteľné! Jeho stratégia (ak to tak môžeme povedať) bola zasiahnuť celý svet vedením 12 učeníkov. To bude téma a formát našich bohoslužieb. Budeme hovoriť na tému: Nasleduj ma, a budeme prežívať tento mesiac v malých skupinách, možno podobných tej s Ježišovými 12 učeníkmi. Budeme hovoriť o učeníctve v dnešnej realite.

2. Budeme mať osobnú otázku pre každého.

Nezostaneme neosobní – na každej bohoslužbe Vám dáme 1 – 2 kľúčové otázky, ktoré nám budú pomáhať formovať naše nasledovanie Ježiša.

3. Budeme mať výzvu pre odvážnych.

Toto obdobie nám neumožňuje stretávať sa vo veľkých skupinách, ale môžeme sa stretnúť s tými, ktorí sú nám blízki. Možno tých niekoľko ľudí, ktorí nás obklopujú. Možno bude treba urobiť nekomfortný krok. Pozerajme potom bohoslužby spolu, hovorme o otázkach, ktoré zaznejú, a modlime sa spolu. Pridajme sa všetci.

A dovoľte mi zároveň spomenúť aj to, ČO NEBUDE.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a (ne)možnosti dodržať príslušné, stále sa meniace, opatrenia v mesiaci október v CityChurch:

1. Nebudeme mať žiadne prezenčné bohoslužby, či iné formy stretávania, okrem skupiniek, ktoré som spomínal.

Myslíme tým všetky tri lokality (PK, BA, BIF), myslíme tým služby ako eXit, Widelife, UpGrade, atď. Všetky nájdete v online priestore.

2. Nebudeme sa pozerať na to, čo sa nedá.

Ale budeme hľadať príležitosti, ktoré nám Boh ponúkne cez nasledovanie Krista v malých skupinách. Naše kresťanstvo nie je jedna budova alebo jedny bohoslužby. Je to oveľa viac.

3. Nebudeme dovoľovať ničomu, (v našom vnútri, či mimo nás) aby zastavilo Božie kráľovstvo, ktoré je nezastaviteľné, ak sa Jeho učeníci dajú Bohu k dispozícii.

Zostaňme, prosím, v kontakte. Budeme sa tešiť, ak sa nám ozvete a aj my s Vami budeme naďalej komunikovať.

Za CityChurch,
senior pastor Pavol Zsolnai