Autor: Erik Stupka

Blog

Pôst 21 – štvrtok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame deviate zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V druhom týždni sa spolu zamýšľame nad Ježišovou veľkňazskou modlitbou z ev. Jána 17. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Erik Stupka z lokality CityChurch Bratislava.

Čítať blog »