Pôst 21 – štvrtok

27.1.2022

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame 14. video zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME.

V treťom týždni sa spolu zamýšľame nad Pavlovou modlitbou za nás, ktorú čítame v Efezanom 3. kapitole. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Megi Kollárová z lokality CityChurch Bratislava.

Pavlova modlitba z Efezanom 3:14-21:

Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

Ako sa pridať k iniciatíve PÔST 21?

  • na dobu 21 dní sa vzdaj aspoň jednej veci, ktorá ti je “drahá” (jedlo, hobby, TV, shopping, sociálne siete, nejaký požierač času, atď.)
  • každý deň si oddeľ čas na čítanie Biblie a modlitbu
  • každý pracovný deň ráno budeme počas tohto obdobia zverejňovať na našej web stránke a sociálnych sieťach krátke zamyslenia k téme
  • pridaním sa k modlitebným stretnutiam v Bratislave 23. januára a 30. januára o 17.00 prezenčne v zborovej budove na Sreznevského ulici a v Pezinku každý štvrtok o 20:30 online cez ZOOM
  • návštevou online semináru o pôste cez ZOOM, ktorý bude prebiehať v stredy – 12., 19. a 26. januára – vždy o 18.00 (príslušný ZOOM link nájdete v kalendári na našom webe)