Pôst 21 | deň 10

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.
Zjavenie 2:4

Prvá láska. Prvotná vášeň. Aké je to krásne, keď sa človek zaľúbi. Biblia nás však upozorňuje, že prídu časy, kedy sa z cirkvi vytratí prvá láska k Bohu a kresťania ochladnú. Je jednoduché cez tieto verše preletieť bez toho, že by sme spytovali vlastné srdce, či Božie Slovo nehovorí o nás samých.

Keď sa z manželského vzťahu vytratí prvá láska, je to katastrofa. Prestanú dôverné rozhovory. Skončí vyznávanie “milujem ťa.” Utlmí sa vzájomné obdarúvanie. Stratí sa ochota obetovať čas pre druhého. Rovnako je to s našim vzťahom s Bohom. On nás nekonečne miluje a čas na tom nič nezmení. V kolobehu našich životov však naša láska k nemu mohla ochladnúť a my si uvedomíme, že prešli roky a my sme prišli o prvú lásku.

Modlime sa dnes za svoje vlastné životy a za kresťanské spoločenstvá, aby sme sa vrátili do čistého, blízkeho spoločenstva s Pánom, kde si vzájomne vyznávame lásku, kde mu ďakujeme, a sme ochotní obetovať čas, aby sme sa mu priblížili.

A on mu odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.
Matúš 22:37