Pôst 21 | deň 11

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.
Kolosanom 1:3-8

Ako by ste sa modlili za týchto kresťanov? Čo si myslíte, že potrebujú? Aká je Božia vôľa pre nich? Sú to ľudia, ktorí veria v Krista, milujú sa navzájom a pohľad majú upretý na nádej, ktorá je pre nich pripravená v nebesiach. Dokonca aj prinášajú ovocie, ktoré každý deň rastie. Toto všetko sa deje, lebo počuli evanjelium a pochopili hĺbku Božej milosti. Nie je takýto zbor snom každého kazateľa? Čo viac by si mohol želať. Pavol sa však modlí, lebo vie, že títo ľudia stále ešte nemajú všetko. Za čo sa teda modlí?

“Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom.”

Pavol sa modlí, aby títo kresťania RÁSTLI. Hovorí, že každý, ale naozaj KAŽDÝ kresťan potrebuje rásť v hlbšom poznávaní Boha, lebo len poznanie jeho a jeho vôle bude premieňať náš život tak, aby sme sa mu páčili. Toto je proces, ktorý nikdy neskončí, až kým nebudeme Boha poznať úplne, keď ho uvidíme tvárou v tvár.