Pôst 21 | deň 12

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi.
Kolosanom 3:17

Okolo nás je stále veľká žatva; ľudia, ktorí potrebujú zažiť živého Boha a byť zachránení pre večnosť. Robme preto každý čin a vyslovme každé slovo tak, aby z nich vychádzala bezpodmienečná Božia láska a oslavovalo to nášho Boha. Robme každý čin a vyslovme každé slovo tak, aby to nebola len márnosť vo vetre, ale aby to malo Božiu hodnotu a Božiu pečať a priťahovalo to ľudí k Bohu.

Zanechajme každý deň za nami viditeľnú Božiu stopu, ktorá nasmeruje našich nespasených blízkych, priateľov, známych i neznámych do neba a premeňme tak naše okolie, našu spoločnosť na oázu pokoja, lásky a vzájomnej úcty prameniace z Boha.