Pôst 21 | deň 13

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina!
Sudcov 6:12

Boh poslal svojho anjela za mužom z bezvýznamného rodu uprostred neutešenej situácie celého národa, lebo v ňom bolo niečo, čo ho odlišovalo od všetkých ostatných. Odmietol sa poddať všetkému zlému a tam kde bol, neprestal veriť v lepšie Božie.

Verím, že čas modlitieb a pôstu nás vedie do špeciálnej blízkosti Božej, ktorá nás učí ako dať svoje najlepšie tam, kde nás Boh postavil. Zmocňuje nás robiť naše najlepšie vtedy, keď to nikto nevidí, ale Boh to ocení. Dáva nám silu pre vernosť pri malých i malicherných veciach života, aby nám Boh zveril väčšie veci. Učí nás dať svoje najlepšie aj vtedy, keď to nie je ľahké a robí nás tak odvážnymi pre Neho. Pôsobí v nás, že chceme robiť veci preto, aby bol Boh oslávený a On nás potom zmocní k veciam, ktoré by sme nikdy sami neurobili. Hospodin s Vami, odvážni hrdinovia!