Pôst 21 | deň 5

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi!
Žalm 46:11

Byť ticho. A čakať. To sú snáď dva z najnáročnejších úkonov dnešnej doby. Boh nám dal naše hlasy, aby sme ich rozumne používali. Napriek tomu nachádzame v žalme výzvu: Utíchnite. Nie je to však preto, aby sme boli umlčaní. Náš Pán chce, aby sme si uvedomili, že práve On je zdrojom všetkého, čo v živote potrebujeme, že vládne nad celou zemou, a že v Ňom máme všetky odpovede na naše otázky. Neustály zhon a hluk okolo nás môžu byť prekážkou v poznaní nášho Kráľa.

Skúsme sa preto v období pôstu utíšiť. Možno k tomu budeme potrebovať extrémne opatrenia – vypnúť si mobil, odložiť tablet, zavrieť sa do svojej izby, alebo si aspoň na chvíľu vytvoriť prostredie bez rušivých impulzov. V takom tichu potom dokážeme oveľa ľahšie očakávať. Keď utíšime svoje ustarostené srdcia a mysle a upriamime svoju pozornosť na Ježiša, dočkáme sa toho, po čom najviac túžime – Jeho svätej prítomnosti, Jeho blízkosti a Jeho premieňajúcej moci v našom živote.

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!
Žalm 27:14