Pôst 21 | deň 4

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku.

Izaiáš 55:6

Život v Bratislave je rýchly, plný možností, udalostí a informácií, ktoré si nechceme nechať ujsť. A potom je tu Boh, ktorého síce milujeme, ale stretnutia s ním sa v kalendári neobjavujú automaticky a občas máme dojem, že hovorí príliš potichu a za behu ho nepočujeme. Potrebujeme sa zastaviť, vypnúť okolitý hluk, premýšľať nad Jeho slovom a počúvať Jeho hlas.
Ako na to? Vyhraď si čas na štúdium Biblie, vypni mobil, počítač, rádio. Namiesto pozerania filmu choď na prechádzku a premýšľaj nad Božím slovom, dielom, stvorenstvom. Uč sa Božie slovo naspamäť.

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

Žalm 16:8-11