Pôst21 | deň 15

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

“Rozširuj miesto pre svoj stan, rozťahuj plachty svojich príbytkov, nezužuj ich, naťahuj svoje povrazy a upevňuj stanové kolíky! Veď napravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje potomstvo ovládne národy a obsadí spustnuté mestá.”  Izaiáš 54: 2

Posolstvo Božie je posolstvom dobrého a požehnania a preto dostalo v sebe aj mandát rastu a rozširovania. Zdravá rodina rastie. To, čo nám bolo zverené je tak vzácne, že si to nemôžeme nechať len pre seba. Je to zmierenie s Bohom, večný život a poslanie pre náš život tu. Preto kresťanstvo, ktoré je orientované len na seba a na svoje potreby začne rýchlo „zapáchať“ ako stojace vody močiara.  Boh si však praje, aby sme Jeho radostnú správu niesli ďalej.

V BCC si to opäť potrebujeme uvedomiť a tak sa znovu dať k dispozícii Bohu. Potrebujeme odovzdávať Božie posolstvo ďalej, vidieť desiatky a stovky šťastných ľudí, ktorých sa to dotkne, potrebujeme ďalej zakladať takéto zbory na miestach, kde nie sú. Toto je Jeho pozvanie pre nás aj pre tento rok, pridaj sa tiež!