Pôst21 | deň 15

Blog

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

„Rozširuj miesto pre svoj stan, rozťahuj plachty svojich príbytkov, nezužuj ich, naťahuj svoje povrazy a upevňuj stanové kolíky! Veď napravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje potomstvo ovládne národy a obsadí spustnuté mestá.“  Izaiáš 54: 2

Posolstvo Božie je posolstvom dobrého a požehnania a preto dostalo v sebe aj mandát rastu a rozširovania. Zdravá rodina rastie. To, čo nám bolo zverené je tak vzácne, že si to nemôžeme nechať len pre seba. Je to zmierenie s Bohom, večný život a poslanie pre náš život tu. Preto kresťanstvo, ktoré je orientované len na seba a na svoje potreby začne rýchlo „zapáchať“ ako stojace vody močiara.  Boh si však praje, aby sme Jeho radostnú správu niesli ďalej.

V BCC si to opäť potrebujeme uvedomiť a tak sa znovu dať k dispozícii Bohu. Potrebujeme odovzdávať Božie posolstvo ďalej, vidieť desiatky a stovky šťastných ľudí, ktorých sa to dotkne, potrebujeme ďalej zakladať takéto zbory na miestach, kde nie sú. Toto je Jeho pozvanie pre nás aj pre tento rok, pridaj sa tiež!

Scroll to Top