Pôst21 | deň 16

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

“Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením; moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.”

“Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal; veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.”  1.list Korintským 2:1-9 

V našich životoch sú obdobia, kedy náš vplyv rastie. Niekedy je to povýšením v práci, inokedy zmenou alebo získaním nových známych, no môže to byť aj vďaka našim rozhodnutiam. Niekedy to ide veľmi pomaly, inokedy je to náhle a sú aj chvíle, keď si to ani neuvedomujeme.

Vierou v Ježiša Krista sme získali veľký dar.  A máme byť vždy pripravený sa s ním podeliť.  Avšak často krát narazíme na to, že nestojíme pevne v tom, čomu veríme, alebo nás okolnosti zastrašia a stratíme odvahu. Našťastie Boh je milujúci a neočakáva od nás dokonalosť, ale poslušnosť z lásky k nemu áno. On nepotrebuje premúdrelé slová a hlasné prejavy. Túži aby sme ho vyznávali s istotou a vierou. V tom tkvie pevná odvaha.

Vnútorné rozhodnutie vyvýšiť Kráľa kráľov vo svojom obyčajnom živote, dovoliť Duchu svätému aby konal skrze nás v moci, hoci sami by sme potrebovali jeho dotyk. Odvážme sa dôverovať nášmu Pánovi, že on má pre nás viac. Viac jeho blízkosti, moci, lásky, zabezpečenia a v neposlednom rade vplyv, ktorý prináša dobré do nášho okolia.