Pôst21 | deň 17

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

„A Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním.“  Lukáš 5:10-11

V nedeľu sme mohli počuť aj o „veľkom poverení“. Choďte do celého sveta a čiňte učeníkov. Prvou úlohou cirkvi je priniesť strateným spasenie, ktoré sme dostali z milosti.

Keď som nedávno rozmýšľal nad naším zborom, predstavil som si nás ako rybársku sieť. Spleť uzlíkov a povrazov, každý uzlík predstavuje jedného z nás a prepojenia medzi nimi vzťahy medzi nami. Duchom Svätým sme zázračne prepojení, ale potrebujeme na týchto vzťahoch pracovať každý deň. Sme rodina, živé telo, živá sieť. Navzájom sa ovplyvňujeme, ak sa jeden uzlík alebo prepojenie roztrhne, nevyhnutne to zasiahne tie okolité a v konečnom dôsledku každého jedného z nás.

Ježiš povedal Petrovi, že sa stane rybárom ľudí. „Veľké poverenie“ je pre každého z nás. Našou úlohou je chytať rybičky do našej siete. Ak bude táto sieť slabá a deravá, veľa rýb sa do nej nechytí. Naopak, ak sa o ňu budeme starať a opravovať povrazy medzi nami, bude silná, neroztrhne sa a nenechá žiadnu rybu preplávať skrz. Ľudia, ktorí sedia v nedeľu vedľa nás sú aj našou zodpovednosťou či chceme alebo nie. Ak sa jeden článok siete roztrhne, pomaličky sa bude trhať celá.

Preto časť toho ako naplníme „veľké poverenie“ je aj to, že budeme budovať cirkev, vzťahy medzi nami a nestratíme záujem jeden o druhého.