Pôst21 | deň 3

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

“Ja Ťa však stále očakávam a stále viac Ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o Tvojej spravodlivosti, každý deň o Tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána, Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť.”  Žalm 71:14-16

Náš Boh je nadprirodzený Boh, ktorý má moc konať veľké, nadprirodzené zázraky. Modlíme sa o ne, očakávame na ne a skrze ne chceme vidieť Božiu moc. Verím však, že náš Boh je aj Bohom každodenného, často bežného života. Že v živote každého z nás Boh pracuje a hovorí k nám od rána do večera. Dôležité je, či sme ochotní Ho počuť a vidieť Jeho zázraky?

Zdravie, príroda okolo nás, bezpečie na ceste autom v zápche do práce, dobrý obed s rodinou, úsmev v obchode, povzbudivé slovo kolegu a mnoho iného. To všetko sú veci, ktoré sú Bohom inšpirované a stvorené, keď nás učinil na svoj obraz. Každé ráno máme možnosť rozhodnúť sa, či veci okolo budeme brať ako nutnú samozrejmosť, alebo necháme Boha hovoriť aj skrze “maličkosti”. Buďme kresťanmi, ktorí budú nadšene očakávať na všetky Božie činy, stále viac a viac ho chváliť a rozprávať o Jeho skutkoch, ktorých je každý deň toľko že ich nevieme spočítať!