Pôst21 | deň 4

ČAS ČÍTANIA: 3 MIN

“Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocí ich teda poznáte.

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!”  Matúš 7:15-23

Patrili sme do cirkvi a boli sme aktívni. Ako to, že nikdy si nás nepoznal a ešte páchatelia neprávostí? Pre „súčasníkov“ teda ľudí, ktorí využívajú IT technológie to vysvetlím na pripojení ONLINE či WIFI. Je to OBOJSMERNÝ prenos údajov, hlasu, atď. Kvalita spojenia/prenosu môže byť rôzna (rýchla, pomalá, prerušovaná, atď.).  Čas spojenia môže byť tiež rôzny. Občas sa pripojíš, niečo si stiahneš alebo si pripojený často a dlho a dokonca môžeš byť pripojený stále.

Aplikácie sú samostatná kapitola. Počítač sa dá využívať offline na nejaké činnosti. Ale dnes je už v ponuke množstvo rôznych programov, hier, … Čiže aplikácií, ktoré ponúkajú omnoho viac možností. Pán Ježiš povedal: „Bezo mňa nemôžete nič robiť“. No to by si sa divil Pane, že môžeme. Lenže obávam sa, že na konci sa bude diviť každý, kto zostal offline, bez aplikácií. Môžeš si stiahnuť alebo inak získať nahrávku či program a „hrať sa na vlastnom piesočku“, pardon počítači. Si OFFLINE.

WIFI je ako Duch Svätý a aplikácie sú Jeho dary, aktuálne informácie a zmocnenie robiť niečo čo bez aplikácie nedokážeš. Online aplikácie fungujú tak, že poskytnú niečo a reagujú na odozvu. To mi prípomína Slovo: “keď sa modlíte nežvatlite” … keď si online posielaj ale aj prijímaj informácie.

Ježiš povedal, modlite sa takto:

Otče náš (nadväzujem spojenie), nech sa posvätí Tvoje meno (nehrám sa sám na svojom piesočku, ide o Teba), nech sa deje Tvoja vôľa (použijem Tvoj program / aplikáciu), Tvoje je kráľovstvo (prijímam Tvoje pravidlá), daj nám dnes chlieb (prijímam s vďakou aplikáciu zadarmo), odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim vinníkom (nenapadla mi analógia – pozn. autora), neuvoď/nevydaj nás do pokušenia (chráň nás od závislostí na hrách, od workoholizmu a pod.).

Na záver sa ospravedlňujem IT špecialistom za zjednodušený pohľad na problematiku. Z časovo priestorových dôvodov som uviedol len to najdôležitejšie. A druhé ospravedlnenie patrí tým, ktorí tomuto IT jazyku až tak veľmi nerozumejú. O nič ste neprišli. V Biblii je to napísané jednoducho pre každého.

Sme navádzaní, aby sme používali iné ako zmluvné spojenie (rôzne otvorené siete, …) a možno iní zas striktne odmietajú nové online technológie a ostávajú offline. Pre kvalitnú komunikáciu je však potrebné kvalitné spojenie. Dobrá správa je, že Boh má signál všade a čaká na Tvoje pripojenie. Prajem Ti, aby si poznal osobne Ježiša aj Ducha Svätého a On poznal Teba.