Kazateľ: Pavol Zsolnai

Pavol Zsolnai

Keď si bezradný

Druhá kapitola Daniela nás vtiahla do zvláštnej a neriešiteľnej situácie. Babylonskému kráľovi sa sníval sen. Hneď ako sa zobudil, vedel, že to bol bytostne dôležitý sen, ale paradoxne ho zabudol. Preto dal zvolať všetkých radcov, čarodejov i veštcov a chcel od nich nielen vysvetlenie sna, ale aj sen samotný. Kráľ sľúbil vysokú odmenu, ale aj krutý trest smrti ak sa to nepodarí. To hrozilo všetkým, vrátane Daniel a jeho priateľov. Všetci predvolaní pred kráľa sa začali brániť a hovorili, že to žiadny človek nemôže vedieť. Doslova povedali, že to môžu vedieť len bohovia, ktorí však nebývajú medzi smrteľníkmi. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Keď si ďaleko od domova

Často sa sťažujeme, že v našich dňoch vôbec nie je ľahké žiť kresťanský život. Kresťanstvo obyčajne nie je tou „cool” alternatívou, ktorú by sme okolo nás mohli vidieť. V škôlke, škole, internáte, práci, či v politike. Žijeme v post-kresťanskej Európe, mení sa to, čo sa učí v školách a to, že Ježiš je pravda znie veľmi archaicky. Kresťanstvo už zďaleka nie je norma, tam kde sme. Náš príbeh je možno trošku podobný príbehu Daniela a jeho troch kamarátov, ktorí sa ocitli v exile. Kultúra, zvyky, požiadavky Babylona boli úplne iné ako ich viera v Boha. Napriek tomu nám ukázali jedinečný príklad ako žiť v takomto exile tak, že Boh bude vyvýšený. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Všetko a Nič

Celé leto hovoríme o biblickom slove „nič“. Hoci sa v bežnom živote toto slovo spája s negatívnou emóciou, v Biblii má často hlboký význam. V tejto úvodnej kázni sme sa vrátili úplne na začiatok. Práve tam sa totiž stretávajú dve protichodné slová – všetko a nič. Pisateľ evanjelia Ján, nám ukazuje pohľad na začiatok sveta a otvára svoje evanjelium radikálnym vyhlásením: „cez Neho vzniklo všetko, bez Neho nevzniklo nič“. Čo to znamená pre našu vieru a každodenný život si môžete vypočuť v tejto kázni.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Žijem pre…

V Skutkoch apoštolov sa prvý krát dozvedáme o tom, aký bol skutočný život prvých kresťanov. Dovtedy v evanjeliách veľa čítame o tom, ako žil Ježiš, možno niečo o tom, ako žili jeho učeníci a potom ešte o momentoch, keď zrazu nejaké zástupy zažili niečo zázračné. Ale ako žili doma, čo sa dialo v ich rodinách, čo robili, keď prišli každodenné problémy. Dnes sa pozrieme na prvý takýto záznam. Je z prostredia prvej cirkvi. Hovorí nám o tom, čo robili, ale oveľa viac. Odkrýva pred nami dôvod PRE…čo žili. To prečo žili, definovalo čo robili.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Dôvera alebo ustarostenosť

Boh je štedrý Boh. Od počiatku stvoril svet tak, aby v ňom človek mohol plnohodnotne a zmysluplne žiť. Bez nedostatku a bez obmedzených zdrojov. Avšak takto náš svet nepoznáme. Odkedy hriech vstúpil do príbehu človeka, svet poznáme ako miesto, kde je nedostatok, chudoba a obmedzené zdroje. A hoci Ježiš žil v tomto reálnom svete, napriek tomu nás pozýva, aby sme nežili ustarostený svet, alebo aby sme sa pozreli na to, ako Boh stvoril tento svet. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Medzi dvoma svetmi

Pavol apoštol nám vo svojom príbehu odkrýva tajomstvo toho, ako to je, keď stojíme medzi dvomi svetmi. Tým, v ktorom žijeme a tým, ktorý príde. Práve bol vo väzení v Ríme. Ešte predtým ho zajali v Jeruzaleme, v Cezarei podstúpil 3 krát zmanipulovaný proces s nespravodlivým koncom. Ako ho neskôr prevážali do Ríma, stroskotali. V čase, keď napísal svoje životné krédo, bol vo väzení v Ríme a nevedel, ako dopadne pred cisárom. Buď bude oslobodený, alebo odsudený a bude sťatý. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Raňajky so zmŕtvychvstalým Ježišom

Posledná kázeň v sérii Stolovanie s Ježišom je o jedinečných raňajkách, ktoré pripravil Ježiš učeníkom pri Tiberiadskom jazere. Opisuje ich evanjelista Ján. Hoci jeho evanjelium by mohlo skončiť v predchádzajúcej kapitole a všetko dôležité by bolo povedané, predsa píše ešte akýsi dodatok. Je to dorozprávanie príbehu, je to Petrov osobný príbeh. Peter je sklamaný zo seba, z toho ako zaprel Krista, a asi je stále zmätený zo všetkého, čo sa udialo. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Rezervované pre teba

Začali sme sériu: Stolovanie s Ježišom. Jedenie má v Biblii veľmi jedinečné miesto. Biblia začína pozvaním k jedlu v raji a končí jedlom, keď je cirkev na eschatologickej svadbe so svojim ženíchom. Starozmluvné momenty stolovania prorocky smerujú k Ježišovi. V tejto sérii skúmame momenty Ježišovho stolovania s rôznymi ľuďmi, ktoré sú zaznamenané evanjelistom Lukášom. Každý z nich je iný, a pri každom sa môžeme naučiť dôležitý princíp. Dnes sme hovorili o tom, ako Ježiš stretol Léviho, pozval ho k nasledovaniu, a ten ho následne zavolal na hostinu. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Nedeľa vízie

Každý rok sa zvykneme pozrieť na rok za nami, a tiež ten, ktorý je pred nami. Tento rok sme to urobili cez výzvu byť užitočný. V poďakovaní za predchádzajúci rok a pohľade na tento rok nás sprevádzali paralely z listu Filemonovi. Našou víziou je tvoriť komunity, v ktorých budú môcť ľudia stretnúť živého Boha. Budete počuť o tom, čo sa nám podarilo, aj o prioritách pre rok 2023.

Vypočuť kázeň »